Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Reklama

Regulamin

Regulamin

Regulamin portalu Klubowa.pl

1. Właścicielem portalu jest firma Klubowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, NIP 9671360925.

2. Korzystając z portalu Klubowa.pl akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu, a także Polityki Prywatności i zobowiązujesz się przestrzegać określonych w nich zasad.

3. Konto użytkownika uprawnia do przeglądania galerii fotograficznych umieszczonych w serwisach Klubowa.pl, korzystania z forum dyskusyjnego oraz przeglądania wszystkich informacji umieszczonych w serwisach Klubowa.pl.

4. Korzystanie z systemu jest bezpłatne, Klubowa.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat w przyszłości.

5. Korzystanie z usług portalu Klubowa.pl i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.

6. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów i firm.

7. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości edycji swojego profilu.

8. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi konta użytkownika jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta.

9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

10. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez uznane przez Klubowa.pl za niepożądane, portal Klubowa.pl może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

11. Klubowa.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika z systemu bez podania przyczyny, w szczególności gdy Użytkownik konta korzysta z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem.

12. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Klubowa.pl konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników oraz wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

13. Listy reklamowe wysyłane do użytkowników są na stronie WWW o adresie www.klubowa.pl/mailing/xxx/index.htm (gdzie xxx jest kodem podanym w treści listu reklamowego) i znajdują się tam przez 30 dni od zarejestrowania. Wyłącznie listy zarejestrowane na tej stronie zostały wysłane przez Klubowa.pl lub za jego pośrednictwem.

14. Obsługę techniczną płatności Premium SMS prowadzi firma Dotpay. Szczegóły dotyczące płatności SMS znajdują się w Regulaminie konkursów sms dostępnym pod adresem: http://www.klubowa.pl/stat,45.html.

14. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym momencie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Usunięcie konta następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza w profilu użytkownika.

15. Wszelkie ewentualne promocje, konkursy i nagrody będą w miarę możliwości dostosowywane do udostępnionych przez użytkownika danych tj. wieku, płci, zainteresowań itp.

16. Klubowa.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub częściowo w dowolnym terminie.

17. Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości prosimy kierować na adres info@klubowa.pl


Facebook

Definicje:
Aplikacjia - Aplikacja internetowa Klubowa.pl stworzona na serwis społecznościowy Facebook, znajdująca się pod adresem www.klubowa.pl, należąca do firmy Klubowa.pl Sp. z o.o.
Facebook - internetowy serwis społecznościowy na który aplikacja została utworzona, nie należący do firmy Klubowa.pl Sp. z o.o.
Użytkownik - osoba fizyczna która założyła konto w aplikacji poprzez uzyskanie Loginu i hasła
Konto - dostępne dla użytkownika miejsce w aplikacji gdzie użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi

Podstawowym celem aplikacji jest automatyczne dobieranie do siebie użytkowników na podstawie udostępnionych przez nich informacji o sobie, w celu umożliwienia nawiązywania znajomości pomiędzy użytkownikami.
Aby założyć konto w aplikacji, niezbędne jest posiadanie konta na serwisie społecznościowym Facebook, należy również zapoznać się i zaakceptować regulaminu aplikacji.
Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w aplikacji. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
Rejestracja w aplikacji jest bezpłatna i dobrowolna.
Dodatkowe płatne usługi świadczone są tylko na wyraźne żądanie użytkownika.
Korzystanie z Klubowa.pl wymaga przeglądarki internetowej obsługującej tzw. pliki cookies oraz język JavaScript.
Możesz w każdej chwili zakończyć korzystanie z Klubowa.pl oraz zamknąć swoje konto korzystając ze strony edycji profilu użytkownika oraz stosując się do zawartych na tej stronie wskazówek.
Firma Klubowa.pl Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w aplikacji.

 

Regulamin sprzedaży biletów

1. Sprzedaży biletów jest realizowana przez firmę Klubowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, NIP 9671360925., która na portalu Klubowa.pl prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne, zwane dalej Imprezą. Dystrybucja biletów odbywa się wyłącznie w oparciu o stosowne umowy zawarte z Organizatorami wydarzeń. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie Organizatora danego wydarzenia.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a firmą Klubowa.pl Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia, a następnie uiszczenia zapłaty. Wpłaty realizowane są za pomocą serwisu PAYU

3. Możliwe formy płatności:

karta kredytowa: Visa, MasterCard, American Express;
e­przelew: mTransfer, Inteligo, MultiTransfer, BZWBK 24, Nordea, BPH, PKO, PKO24,PKOInteligo ,PeKaO, ING Bank Śląski, Lucas Bank, Millenium, Kredyt Bank, Raiffeisen Bank, Invest Bank, Alior Bank, Deutsche Bank, Płać z BOŚ, Toyota Bank, Merity Bank, Euro Bank, City Bank;


4. Niemożliwa jest zapłata zwykłym przelewem bankowym jak również wysyłka zapobraniem.

5. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia zostanie automatycznie anulowana w terminie 24h i nie ma możliwości powrotu do takiej transakcji.

6. Nabycie Biletu jest potwierdzane przesłaniem wiadomości na adres e­mail podany podczas zakupu.

7. Po wpływie środków na konto Klubowa.pl Sp. z o.o. bilet jest wysyłany formie specjalnego biletu elektronicznego pocztą e-mail. Zakupiony Bilet dostępny jest również na stronie Klubowa.pl w zakładce Twoje bilety.

8. Wydrukowany bilet elektroniczny jest ważny jeśli okazuje go osoba legitymująca się dokumentem tożsamości wskazanym przy zakupie biletu w serwisie. Przy zakupie biletu i jego kontroli wymaga się dokumentu tożsamości tylko od tej jednej osoby, nawet jeśli bilet zakupiono na większą ilość miejsc. Kod znajdujący się na bilecie jest ważny tylko przy pierwszym użyciu, jakiekolwiek kopiowanie wyklucza wpuszczenie na teren imprezy. Przy zakupie biletu i jego kontroli obowiązuje również regulamin sprzedaży biletów Organizatora dostępny na jego stronie www.

9. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia imprezy. Są to działania podjęte w myśl ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Stosownie do art. 16 ust. 2 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 tej Ustawy. W przypadku odwołania imprezy odpowiedzialność za zwrot pieniędzy za bilety realizuje Organizator wydarzenia, chyba, że zostanie to inaczej uregulowane odrębną umową. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży biletów proszę składać pod adresem reklamacja [at] klubowa.pl Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

10. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Klubowa.pl Sp. z o.o. swoich danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia, w celu zakupu biletów.

 

 

Kluby i Puby


Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki czytaj więcej. Akceptuję